Bibliotheca gnostica

On–line je nabízena pouze malá část našeho sortimentu.
V případě poptávky jiné odborné literatury, učebnic apod., nás kontakujte.

České lidové příběhy o vodnících

Praha 2000, 1. vyd., 93 str. + četná bar. vyobr., il. sedmileté děti Základní výtvarné školy v Domažlicích

200 Kč

podrobnější informace


Dvacet jedna řečí askety Gótama zvaného Buddha

Bibliotheca gnostica, Praha 2018, 4. vyd., 240 str.+10 obr., 21 vybraných súter středního koše Pálijského kánonu, pevné lamino s přebalem

300 Kč

podrobnější informace


Evangelium "neznámého" boha

Praha 2013, 268 str., 16 obr., 3., uprav. vyd. raně křesť. textů nalezených v Nag Hammadí, které mění tradiční pohled na vznik křesťanství, postavu Ježíše Krista a počátky katolické církve. Kniha obsahuje krit. porovnání 114 výr. Ježíše z TE, nal. v Nag Hammadí, se synoptickými evang. v Bibli a dále několik významných nově nalezených raně křesť. spisů z téhož nálezu (Původní učení, Eugnostovo evangelium, Druhý logos velkého Setha, Prozření Petra aj.).

200 Kč

podrobnější informace


Ginza II - gnostická bible nazarejců

Bibliotheca gnostica, Praha 2018, dotisk 1. vyd., 271 str., pevné lamino s přebalem

350 Kč

podrobnější informace


Kořeny indoevropské duchovní tradice; J. Kozák

Bibliotheca gnostica Praha 2014; druhé, přepracované vydání; 302 str.; 83 obr.

300 Kč

podrobnější informace


Křesťané před Kristem, za Krista a po Kristu

Bibliotheca gnostica, Praha 1995, 1. vyd., 270 str., překlad některých důl. textů ze svitků od Mrtvého moře (Řád společenství na konci dní, Základní ustanovení obce, Damašský spis A a B, nový překl. Ireneova spisu Proti kacířům) ...

150 Kč

podrobnější informace


Manuův zákoník

Praha 2012, 545 str., bilingv. vyd. 1., Starověký Manův zákoník je významnou starověkou literární památkou poskytující podrobný obraz klasické bráhmanské společnosti Indie starých časů. Čtenář se zde může seznámit lépe než kde jinde s poměry a organizací společnosti stojící nikoliv na světských, ale duchovních základech, jejichž podstatou byla – na rozdíl od nám známých theokracií – obrana vnitřních hodnot člověka.
Svým rozsahem a detailností pohledu má Manu velký význam jak pro poznání a pochopení bráhmanismu, tak i pro studium historie a práva. Kniha vychází po tříleté překladatelské práci autora v novém překladu ze sanskrtu a v bilingvinní podobě, takže čtenář může sledovat i plné znění originálu.

400 Kč

podrobnější informace


Příběh Buddhova života; Ašvaghóša

Bibliotheca gnostica, Praha 2005, 1. vyd., 192 str.+4 obr. příl., jedna z nejznámějších verzí Buddhova života sepsaná dvorním básníkem

200 Kč

podrobnější informace


Příběh o povstání hada

Bibliotheca gnostica, Praha 1996, 1. vyd., 215 str., gnostický mýtus v několika podobách, překlad starých gnost. textů z Nag Hammadí a jejich přepracování nejst. katol. otci Ireneem a Hippolytem

150 Kč

podrobnější informace


Tři přednášky o gnozi; J. Kozák

Bibliotheca gnostica, Praha 2018, 2. vyd., 70 str.+25 vyobr., přednášky v NM v zimě 2001-2

130 Kč

podrobnější informace


Vymítání všeho kacířstva; Hippolytus

Bibliotheca gnostica, Praha 1997, 1. vyd., 329 str., nejdůl. a neobsáhl. popis raně křesťanských, tj. gnostických škol a jejich učení z pera katol. otce Hippolyta (přelom 2. a 3. stol.)

200 Kč

podrobnější informace


  • « Předchozí
  • 1
  • Následující »

Krabice na knížky
zatím prázdná

Krabice na knížky

ANTIKVARIÁT

EVA KOZÁKOVÁ

antikvariat-ucebnice.cz

Antikvariát Eva Kozáková, Myslíkova 10, Praha 2