Anatomický obrazový slovník; Feneis, Heinz

Avicenum, Praha 1981, 4., přeprac. vyd., 484 str., 738 vyobr., 8°, v. pevné lamino

Cena: 200 Kč


Krabice na knížky
zatím prázdná

Krabice na knížky

ANTIKVARIÁT

EVA KOZÁKOVÁ

antikvariat-ucebnice.cz

Antikvariát Eva Kozáková, Myslíkova 10, Praha 2